Description

more
Bendrasis planas sudarytas masteliu 1:25000

Dataset Attributes

 • SHAPE
  Number
 • PAVADINIMAS
  Text
  {"value"=>"Infrastruktūros teritorijos", "count"=>483} (), {"value"=>"Intensyviam naudojimui įrengiami želdynai", "count"=>413} (), {"value"=>"Miškai ir miškingos teritorijos", "count"=>342} (), {"value"=>"Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos", "count"=>309} (), {"value"=>"Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos", "count"=>176} (), {"value"=>"Rajonų centrai ir kitos mišrios didelio užstatymo tankio teritorijos", "count"=>154} (), {"value"=>"Vandenys", "count"=>152} (), {"value"=>"Verslo, gamybos, pramonės teritorijos", "count"=>111} (), {"value"=>"Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos", "count"=>90} (), {"value"=>"Sodų teritorijos, konvertuojamos į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas", "count"=>61} ()
 • TERITORIJA
  Text
  {"value"=>" ", "count"=>228} (), {"value"=>"PR 2", "count"=>190} (), {"value"=>"ŠR 7", "count"=>104} (), {"value"=>"PR 1.1", "count"=>93} (), {"value"=>"PR 1", "count"=>82} (), {"value"=>"PR 8", "count"=>82} (), {"value"=>" 2", "count"=>57} (), {"value"=>"ŠR 4.4.1", "count"=>45} (), {"value"=>"ŠR 1.4.1", "count"=>45} (), {"value"=>"PV 13", "count"=>36} ()
 • KRYPTIS
  Text
  {"value"=>"PR", "count"=>703} (), {"value"=>"ŠR", "count"=>629} (), {"value"=>"PV", "count"=>590} (), {"value"=>" ", "count"=>354} (), {"value"=>"ŠV", "count"=>329} ()
 • TERNR
  Text
  {"value"=>"2", "count"=>247} (), {"value"=>" ", "count"=>228} (), {"value"=>"7", "count"=>116} (), {"value"=>"1.1", "count"=>114} (), {"value"=>"1", "count"=>94} (), {"value"=>"8", "count"=>90} (), {"value"=>"1.4.1", "count"=>59} (), {"value"=>"4.4.1", "count"=>58} (), {"value"=>"3.1.3", "count"=>58} (), {"value"=>"2.2.1", "count"=>57} ()
 • KODAS
  Text
  {"value"=>"I4", "count"=>421} (), {"value"=>"Z1", "count"=>413} (), {"value"=>"Z3", "count"=>342} (), {"value"=>"G3", "count"=>309} (), {"value"=>"G2", "count"=>173} (), {"value"=>"G1", "count"=>154} (), {"value"=>"V1", "count"=>152} (), {"value"=>"D", "count"=>111} (), {"value"=>"G0.8", "count"=>90} (), {"value"=>"G3S", "count"=>61} ()
 • PASTABA
  Text
  {"value"=>" ", "count"=>2297} (), {"value"=>"M", "count"=>134} (), {"value"=>"Sodai", "count"=>76} (), {"value"=>"kapinės", "count"=>46} (), {"value"=>"ngyv.", "count"=>25} (), {"value"=>"M+", "count"=>13} (), {"value"=>"persp. kapinės", "count"=>7} (), {"value"=>"militaristinė", "count"=>3} (), {"value"=>"intensyvus želd.", "count"=>2} (), {"value"=>"gyvūnų kapinės", "count"=>1} ()
 • POZYMIAI
  Text
 • PASKRTIS
  Text
 • REKOMEND_GYV_STRUKT
  Text
  {"value"=>"<70", "count"=>460} (), {"value"=>"10-50", "count"=>206} (), {"value"=>"<60", "count"=>176} ()
 • REKOMEND_ZELD_STRUKT
  Text
  {"value"=>">5", "count"=>370} (), {"value"=>">8", "count"=>206} (), {"value"=>">=5", "count"=>178} (), {"value"=>">15", "count"=>176} (), {"value"=>">10", "count"=>90} ()
 • REKOMEND_SOCIAL_STRUKT
  Text
  {"value"=>">8", "count"=>636} (), {"value"=>">10", "count"=>206} ()
 • UZSTAT_INTENSYVUMAS
  Text
  {"value"=>"Gyvenamosios paskirties sklypams <=0,4\r\n(negyvenamosios paskirties<=1,2)", "count"=>370} (), {"value"=>"Gyvenamosios paskirties sklypams <=1,2\r\n(kai aukštingumas <=9 a., UI<=1,6)\r\n(negyvenamosios pask.<=2,5)", "count"=>176} (), {"value"=>"Gyvenamosios paskirties sklypams <=1,6\r\n(negyvenamosios paskirties<=3,0)", "count"=>154} (), {"value"=>"Gyvenamosios paskirties sklypams <=0,8\r\n(negyvenamosios paskirties<=2,0)", "count"=>90} (), {"value"=>"<=3,0", "count"=>52} ()
 • MAX_AUKSTIS
  Text
  {"value"=>"<=3 a.", "count"=>370} (), {"value"=>"Iki 35 m\r\n(leidžiama numatyti aukštybinius pastatus, jeigu tai bus Aukštybinių pastatų SP)", "count"=>206} (), {"value"=>"<=5 a.\r\n(leidžiama iki 20% gyvenamosios teritorijos aukštingumo numatyti nuo 6 iki 9 aukštų)", "count"=>176} (), {"value"=>"<=5 a.\r\nGali būti didinamas iki\r\n35 m, esant ypatingai urbanistinei situacijai", "count"=>111} (), {"value"=>"<=4 a.", "count"=>90} (), {"value"=>"<=5 a.\r\nGali būti didinamas iki \r\n35 m, esant ypatingai urbanistinei situacijai", "count"=>67} ()
 • SAUGOJIMAS
  Text
 • MODERNIZAVIMAS
  Text
 • KONVERSIJA
  Text
 • PLETRA
  Text
 • BE_ESMINIU_POK
  Text
  {"value"=>"PV 3.1.1*; 3.4.1*; 4.2.1\r\n* papil-domi regla-mentai – BP brėžiny– je „Gamti– nio karkaso ir želdynų regla – mentas“", "count"=>370} (), {"value"=>"PV 1.2.3; 2.4.1; 5.1.1\r\nŠR 2.2.2; 2.2.4; 3.2.1", "count"=>342} (), {"value"=>"PV 4.4.3\r\nPR 1.6.1", "count"=>57} ()
 • SHAPE.area
  Number
 • SHAPE.len
  Number
 • SHAPE.fid
  Number

Related Datasets